The Secret of Us
Share:

The Secret of Us

READING AGE 18+

Dani Alba Romance

113553 reads

Isang bagay ang nais patunayan ni Celine sa kaniyang ina - na kaya niyang umasenso sa buhay kahit wala siyang college diploma. Desperadang patunayan iyon, kumapit sa patalim si Celine upang makapagsimula ng magandang negosyo na siguradong aahon sa kanilang mag-ina sa kahirapan.

Subalit hindi nangyari ang mga plano niya. Sumabay pa roon ang unang pagkadurog ng kaniyang puso. Kaya walang ibang pagpipiliian si Celine kundi ang ibaon sa limot ang sikretong nag-ugnay sa kaniya sa isang propesor sa universidad.

And years later on, Celine was again caught in a complicated situation. She would have to keep another secret with a gorgeous, but cold-blooded lawyer.

Paano babaguhin ng mga lihim na ito ang buhay ni Celine?

Anong sikreto ang mananatili na lamang?

Anong sikreto ang mabubunyag?

Unfold

Tags: possessiveteacherxstudentstudentdramabxgcitysecretsvirginprofessorseductive
Latest Updated
The One For Matthew

“I’M on my way to his house. Susubukan kong kausapin siya, pero hindi ako nangangakong mapapauwi ko ang anak mo.”

“It’s okay, Hijo. Malaking bagay na sa'kin ang makausap mo si Grant. You take care, okay?” Ilang sandali pa ay nawala na sa kabilang linya si Madam Emilia. She’s actually my aunt. Mommy siya ng nag-iisa kong pinsan na si Gra……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.