Falling For A Beast
Share:

Falling For A Beast

READING AGE 18+

HanStrawberry Romance

2072 reads

"I-Ivo..." mahina lamang ang tawag nyang iyon sa pangalan ng binata pero tila narinig nito iyon. Lumingon iyon sa gawi nya.

"Who are you?"

Hindi nakasagot si Euna. Nakatitig lamang sya sa mukha ng dating kaibigan. Tinititigan nya ang dating gwapong mukha nito na ngayon ay may malaking pilat sa mukha. Sa kanang bahagi ng mukha nito, may malaking peklat iyon na naglandas pababa at nadaanan ang kilay, talukap, kanang mata hanggang sa kanang pisngi nito. Malaki iyon at talagang halata.

Ang mas kinatakot ni Euna ay ang kanang mata nito na tila walang buhay. Ang dati nitong normal na kulay brown na mata ay ngayon ay puti na.

"I'm asking you! Who the hell are you!?" sigaw ni Ivo nang makitang nakatitig sya. Mahigpit ang hawak dito ngayon ng lalaking unang lumabas kanina ng sasakyan.

Napaatras sya nang sigawan sya nito. Nanlalaki ang mga mata nya nang mag-iwas dito ng tingin. Napalingon sya sa mga magulang nito nang awatin nito ito.

"Ivo, stop it!"

"Then she should've not stared at me like that!" sigaw na naman nito.

Unfold

Tags: possessivefatedfriends to loversbadboydramasweetbxgfirst lovefriendshiplove at the first sight
Latest Updated
CHAPTER 33

Hello, my dear readers! This will be the last chapter of Falling For A Beast. Thank you for reading this story. Please support my other stories here on Dreame.

Enjoy reading!

— HanStrawberry

CHAPTER 33

KINAKABAHAN SI EUNA habang inaayusan sya ng kaibigan ni Alyson na si Amber. Ito na ang araw n……

Comment