If I Hold On (Book 2 of If I Trilogy)
Share:

If I Hold On (Book 2 of If I Trilogy)

READING AGE 16+

Raya Wari Romance

2941 reads

It had been almost six years since Anaddy Mouera G. Fortalejo surrendered and left for the best. At ngayon, sa pambihira at katangi-tanging rason, siya ay nagbabalik.

She knew she had moved on. Napatawad niya na ang sarili maging ang mga taong nasaktan siya. Maayos na siya at wala na siyang hinanakit o anupaman. Masaya siya sa buhay niya ngayon. The lessons she learned were not put to waste.

But just as she thought everything was going smoothly according to plan, hindi niya napaghandaan, sa ikalawang pagkakataon, ang kakaibang bugso ng damdamin nang muli silang magkaharap ng lalaking unang minahal niya. She was not prepared for the other emotions he resurrected inside of her, which she thought she had long forgotten.

Rodrigo Iñaki R. Villaraza - he was never the same again. Because he was now the best version of himself.

At mas lalong hindi niya napaghandaan ang biglaang pagbabago ng kanilang sitwasyon.

He wanted her back. So bad.

Hindi niya lubos maisip na ang akala niyang patay nang pag-ibig niya rito ay natutulog lamang pala. At ngayon ay nagising makalipas ang ilang taon.

But was she willing to take the risk again?

Her love for him... was it worth to hold on?

Unfold

Tags: revengeescape while being pregnantfriends to loversarranged marriageCEOdramaheavyseriousselfish
Latest Updated
Epilogo

Book 3, If I Have To, is already up. Thank you!

Dahan-dahan kong minulat ang mga mata. Naupo ako sa kama at inunat ang sarili sabay hikab. Then, I looked at the empty side of the bed. Well, umaga na. He is probably at the kitchen cooking since it’s Sunday.

Napangiwi ako nang maramdaman ang pananakit ng aking katawan. Iñaki, th……

Comment