Elaina Jane Montecarlo's Story 'Mistake' (Ongoing)
Share:

Elaina Jane Montecarlo's Story 'Mistake' (Ongoing)

READING AGE 16+

PrettyBella Romance

15258 reads

Sa mundong punong-puno ng taong nagmamahal, nasasaktan, nag-aakala at nagkakamali ay may isang babaeng dahil sa pagmamahal ay nasaktan, nag-akala at nakagawa ng mali.

Ang babaeng iyon ay si Elaina Jane Montecarlo. Ang babaeng nagmahal, nasaktan, at nag-akala kaya nakagawa ng mali sa isang lalaking punong-puno ng galit at nagliliyab na mga mata sa tuwing siya ay nakikita.

Saan nga ba dadalhin si Elaina sa kahihiyan na kanyang nagawa? Saan nga ba siya dadalhin sa kanyang maling nagawang dahil lang naman sa akala? Ano kayang pagbabago ang mangyayari sa buhay niya? Buhay niya nga lang ba? O baka naman............ pati puso niya?

Unfold

Tags: opposites attractcomedytwistedbxghumorouscampuscityenemies to loversrecklessWriting AcademyWriting Academy
Latest Updated
EPILOGUE

°°°A/N'S POV°°°

Tayong mga tao na nakatira sa mundong ito. Tayong mga tao na ginawa, binuo, at hinulma ng diyos---tayo ay likas na nagkakamali. Talagang likas sa ating mga tao ang makagawa ng pagkakamali. Mula nang tayo ay isilang hanggang sa pagtanda ay katabi na natin ang pagkakamali lagi. Pero, huwag ……

Comment