The Mafia Boss' Diary
Share:

The Mafia Boss' Diary

READING AGE 16+

FrostySnow Action

57711 reads

The journey of Akira Aspein Farquharson with his brother, Audrei Gray Usoro Farquharson who will be sitting as the next mafia boss. Akira was an adopted child of Aristo Farquharson, the greatest mafia boss and the founder of Mafiafarquharson.

Ang pagpasok ni Arika sa mundo ni Audrei ay ang pagpasok na rin sa mundo ng Mafia. Paano kung malaman niyang ang taong kinamumuhian niya sa kadahilanang hindi siya sinubukang kilalanin bilang kapatid o parte man lang ng pamilya ay ang taong promotekta pala sa kanya nang palihim simula noong nasa sinapupunan siya? At paano kung makita at mabasa niya ang The Mafia Boss' Diary ni Audrei na halos tungkol sa kanya ang mga nakasulat?

Do not copy, plagiarism is a CRIME!
All Rights Reserved, 2021
FrostySnow❄️

Unfold

Tags: darkfamilyage gapfateddramacomedysweetbxgmysterydisappearance
Latest Updated
✓Chapter 67

Chapter 67

Aki's POV

After one year...

"Goodbye, Akira... See you again tomorrow!" nakangiting paalam sa akin ni Jazzi, my half Filipino and half Chinese classmate.

I raised my hand and waved back at her saying, "Bye, my friend!"

Ngumiti siya pagkatapos tumango.

Tinunton ko ang daan palaba……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about cookie permissions, you can click on Privacy Policy.