Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ
Share:

Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

READING AGE 4+

Lily Channel others

0 read

Cô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích anh.

Vậy anh đây tạm thời tin rằng cô không có bệnh vậy.

— Trương Lục Nhượng

***

“Sau này lúc em nói với anh hai chữ “Tránh ra”, thì ý là.”
“Sao?”
“Trương Lục Nhượng, mở chân ra.”
“…”
“Nhớ phải mở rộng chút.”
“…”

Unfold

Tags: HEsweetcampussecrets
Latest Updated
Chương 1: Đại Mỹ Nhân

Đều do đại mỹ nhân đó! Sao lại nhìn cô! Không biết là lớn lên đẹp trai thì không được tùy tiện nhìn người khác sao!

Không thận trọng một chút nào!

Này, cảm thấy vinh hạnh không, đại mỹ nhân.

Cho dù cậu không có tai mèo, thì tôi vẫn nhìn trúng cậu.

——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô ……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.