Hiraya
Share:

Hiraya

READING AGE 12+

jepoylee Fantasy

26 reads

Si Arowana ang Bathala ng Karagatan, ngunit hindi niya maalala kung sino siya bago siya nagliwaliw at kinatakutan ng mga tao dahil sa kanyang kapangyarihan. Nakilala siya sa pangalang Bakunawa, ang walang awang Bathalang may nakakahalinang alindog na sinasabing mapanganib kapag iyong makaharap sa iyong paglalakbay. Ang tanging nais niya'y maalala kung sino ang kanyang asawa, at upang magawa ito ay kailangan niyang tahakin ang Daang Bathala sa tulong ng isang Mangangayaw na si Purol, ang Katalona na si Abiya, ang Magayong Dian na si Handiwa, at ang kambal na Tagalipol na sina Pio at Palong. Magawa kaya nilang mahanap at makilala ang kanyang misteryosong asawa? At makaligtas kaya sila mula sa dalang panganib ng banal na daan na kung tawagin ay Daang Bathala?

Unfold

Tags: adventurereincarnation/transmigrationsecond chancewarriorstraightwittyslaverymale leadmagical worldwarStary Writing Academy II - Adventure Novels
Latest Updated
Ikatlong Kabanata

[Banaag- soft ray, gleam, glimmer, reflect]

Hindi makapagsalita nang maayos si Purol habang kasama niya ang Bathalang si Arowana. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na may kasama siya ngayong isang tunay na Bathala.

Oo nga't naririnig na niya sa iba't-ibang lugar ang ilang bali-balita patungkol sa……

Comment