Man Of Her Dreams 2: Dimmitry
Share:

Man Of Her Dreams 2: Dimmitry

READING AGE 16+

Trinity Go Romance

75 reads

Lumaki si Althea sa Isla Del Fuego, ang islang minana pa niya sa kanyang yumaong mga magulang. Dahil sa hindi kanais-nais na trahedya noong bata pa siya, nagkaroon siya ng matinding takot at panginginig kapag nakakakita ng lalaki. Tanging mga pinsan lamang niya ang hinahayaan niya na makalapit sa kanya. Pero narito sa isla si Dimmitry, ang binatang piloto ng isa sa mga copper nila na mula sa bintana ng kwarto niya ay palagi niyang nahuhuli na nakatanaw sa kanya. Lingid sa kanya ay ito pala ang tutulong sa kanya para malagpasan ang takot niyang iyon nang masumpungan niya ang sarili na nasa mga bisig ng binata.

Unfold

Tags: sensitivetwistedsweetbxgfemale leadsmall townfeminismfirst lovelonelylove at the first sight
Latest Updated
Chapter 2

"Hl." Napaawang ang labi ni Althea nang mapagbuksan ng pinto si Dimmitry. Palabas siya ng opisina para kausapin ang assistant na si Jean tungkol sa availability ng mga rooms sa hotel pero nagulat siya dahil nasa labas ng pinto niya ang binata. Akmang kakatatok ito at nabitin ang kamay sa ere. 


Sa halip na ang over-all leath……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about cookie permissions, you can click on Privacy Policy.