The Gentlemen's Game Series 2: Markiel Antonio Ronquillo
Share:

The Gentlemen's Game Series 2: Markiel Antonio Ronquillo

READING AGE 18+

youngLily Romance

0 read

RATED 18 || SPG

She never like the spotlight nor the attention of anyone. Kaya nga kahit na alam n'yang kulang ang atensyon at pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang, okay lang sa kanya. Hangga't s'ya rin lang ang nagpapaikot sa buhay n'ya, okay lang sa kanya.

Kaya naman hindi n'ya inaasahan na mahuhulog s'ya sa lalaking mula pa noong unang beses na makilala n'ya ay sentro na ng atensyon ng lahat.

Mula pa noong mga estudyante pa lang sila, until now that they are both adults— Markiel Antonio Ronquillo is still on the spotlight, the center of everyone's attention. He's the country's pride, the baseball prodigy.

She hates everything about him. Kaya siniguro n'yang mananatili lang silang magkakilala, hindi na hihigit pa roon.

Huli na nang ma-realize n'yang nahuhulog na s'ya rito. Natututunan na n'yang tanggapin ang pagiging maingay ng pangalan nito at pagiging sentro ng atensyon.

At ang pinakamahalaga sa lahat, nakalimutan n'yang bago pa s'ya mahulog dito, nahulog na ito sa iba. Yes, she fell hard— like a curve ball.

Unfold

Tags: love-triangleopposites attractsubmissivesportybxgseriousmusclebearathlete
Latest Updated
Chapter 1

It was never my intention.

Hindi naman ako ganoon kasama para lang hingin na may mangyaring hindi maganda sa kahit sino, gusto ko man o hindi.

Hindi ko rin hiningi ang tulong ni Markiel noong mga sandaling iyon. Hindi ko sigurado kung ano ang puwedeng nangyari kung hindi s'ya dumating at nakialam noong gabing iyon per……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.