The Mafia Boss' Wife
Share:

The Mafia Boss' Wife

READING AGE 16+

Annieyonghaseyo Action

5584 reads

Marian Gonzalo went to avenge the death of her family. On her way to the dungeon of the elite Mafia Boss, an accident occurred and she woke up with no memory except her name. Will she still be able to remember her original plan, when all she has is her love for her Mafia Boss husband?

Unfold

Tags: adventurespy/agentrevengelove-trianglefamilysecond chancekickass heroineself-improvedmafiafeminism
Latest Updated
EPILOGUE


Love moves in mysterious ways. Pwede. Madalas kasi hindi natin namamalayan na ang landas na ating kasalukuyang tinataha,k ang daan na pala tungo sa isang panibagong kabanata, sa totoong pag-ibig. Akala natin kapag naramdaman na natin ang pinaka-negatibong bagay sa mundo ay wala na tayong pagkakataon pa na madama ang pinaka……

Comment