The Girl From Nowhere 2 (ANORWA - The Another World)
Share:

The Girl From Nowhere 2 (ANORWA - The Another World)

READING AGE 16+

xiunoxki Fantasy

14010 reads

A FIGHT FOR LOVE AND FOREVER! Ang pagpapatuloy ng kuwento ng pagmamalahan nina Nate at Chelsa. Na magaganap sa kakaibang mundo, mundo na puno ng hiwaga. Ang Anorwa.

Anorwa, the another world. Mundo ng mga diwata na akala nati'y sa isang kuwentong pantasya lamang. Doo'y muling magtatagpo ang landas nina Nate at Chelsa. Ngunit sa kasamaang palad, sila'y nasa magkalabang pangkat. Ang pangkat ng kabutihan at pangkat ng kasamaan.

Unfold

Tags: adventurereincarnation/transmigrationfairy/faerybxgmysteryswordsman/swordswomanmagical worldanother worldsuperpowerrebirth/rebornYoung Adult Fiction Writing Contest ⅡStary Writing Academy II - Adventure Novels
Latest Updated

"SILA ANG BUHAY ng bawat kaharian," pagsisimula ni Shem-shem at itinuro ng palad niya ang limang diwatang ipinakilala niyang hari at mga reyna ng Anorwa. "Ang hari at ang mga reynang tagapangalaga ng Batong Elpio na siyang nagbibigay sa kanila ng mga kakaibang katangian – kapangyarihang mahirap pantayan. Nasa katawan nila ang makapangyariha……

Comment