TEASER - So this is goodbye?

The Girl From Nowhere (tagalog) 1620 words 2019-08-05 06:06:20

loading...

loading...

Author's notification:

ISANG PAALALA MULA SA AUTHOR NA PILING GUWAPO: BUKSAN ANG ISIPAN. DAMHIN ANG BAWAT SALITA. PAYAPA MO ITONG PALIPARIN SA HANGIN TULAD NG ISANG PARUPARO. AT DALHIN SA WALANG HANGGANG IMAHENASYONG NASA MUNDO MO UPANG MABUO ANG KUWENTO, NA ANIMO'Y PERSONAL NA NARANASAN MO.

Previous Next
You can use your left and right arrow keys to move to last or next episode.
Leave a comment Comment

  Please to leave a comment.

  Leave a comment
  0/300
  • Add
  • Table of contents
  • Display options
  • Previous
  • Next