The General's Grandson(TAGALOG/SPGR18+)
Share:

The General's Grandson(TAGALOG/SPGR18+)

READING AGE 18+

Jhunababy04 Action

16757 reads

ALPHA & BETHA AGENTS SERIES 1
Romance/Action/Thriller

Cedric Jeong Parker, lumaking bihasa sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng mga hayop sa kagubatan dahil ito ang siyang ipinamulat sa kanya ng kanyang sariling lolo na isang Heneral upang maging isang pinuno ng isang lihim na organisasyong pupuksa sa lahat ng krimen sa bansa.

Iba't ibang uri ng kagat ng hayop sa kanyang katawan ang kanyang tinamo sa murang edad pa lamang. Iba't ibang klase ng pangil ng hayop ang bumaon sa kanyang laman bago maging isang perpektong mandirigma.

Ngunit kung sa tingin ng iba ay isa siyang malakas at matapang na agent ng Alpha Organization na siyang pinamumunuan niya, sa puso at isipan niya ay nag-uumpisa na siyang manghina at mawasak. At ang tanging kinakapitan na lang ay ang nag-iisang babaeng nagbibigay ng lakas sa kanya upang patuloy na lumaban.

Ngunit hanggang kailan?
Hanggang kailan patuloy na lalaban ang pusong nagmamahal kung ang nagdadala nito ay unti-unti ng kinakain ng bagsik ng rabbies ng mga hayop sa kagubatan?

Unfold

Tags: spy/agentfamilytragedyhighschoolabusebetrayalillnessasexualpassionatewild
Latest Updated
EPILOGUE

TWO YEARS LATER

"H-hindi ko na kayaaaa!!Aaaaaahhhhh!!"

"Ayan na, lalabas na. Nakikita ko na ang bata. Isa pang iri. Kaya mo 'yan, iha."

"H-hindi ko na kaya..C-cedric, tulungan mo 'kooo! Aaahh!" A woman continues to shake her head while her tears continue to flow down her cheeks.

A few hours p……

Comment